Zaczęło się od naszej gminy gdzie w dniach 20-25 lipca 2016 r. gościliśmy pielgrzymów z Włoch. Pielgrzymi w ciągu tego czasu mogli poznać naszą okolicę, kulturę i zwyczaję.

Wyznaczeni druhowie z naszej jednostki zabezpieczali i czuwali nad ich bezpieczeństwem, począwszy od piątku podczas pielgrzymki z Ołpin do Sankturium Matki Bożej Pocieszenia w Czermnej, w sobotę gdy zasadzono „Dęba Pamięci” w Szerzynach oraz w niedzielę, kiedy to nadszedł czas pożegniania i wspólnej modlitwy podczas Apelu Maryjnego.

Zakończyliśmy naszą działalność w niedzielę 31 lipca 2016 r. podczas ŚDM w Krakowie. Trzech druhów z naszej jednostki wyjechało do pomocy przy zabezpieczaniu i porządku podczas ostatniego dnia pielgrzymki papieża i młodzieży z całego świata do Krakowa. Jak się okazało była to nie tylko pomoc porządkowa ale w dużym stopniu medyczna.

Dziękujemy wszystkim druhom z naszej jednostki, którzy wzięli udział podczas Światowych Dni Młodzieży na terenie Gminy Szerzyny jak i wyjazdu do Krakowa!

foto relacja z Krakowa

ŚDM 1 ŚDM 2

ŚDM 3  ŚDM 6