W minioną sobotę, 9 lipca o godzinie 15:00 na orliku w Szerzynach odbył się „Turniej Piłki Nożnej Jednostek OSP o Puchar Wójta Gminy Szerzyny”.

W turnieju wzięły udział 4 jednostki OSP z terenu naszej gminy tj: Czermna, Ołpiny, Szerzyny i Żurowa, oraz zaproszone z sąsiedniej gminy jednostki: Jabłonica i Święcany.

Po zaciętej rywalizacji klasyfikacja końcowa uplasowała się następująco :

  1. I miejsce: OSP Szerzyny,
  2. II miejsce: OSP Święcany,
  3. III miejsce: OSP Czermna,
  4. IV miejsce: OSP Żurowa,
  5. V miejsce: OSP Jabłonica,
  6. VI miejsce: OSP Ołpiny.

Z naszej jednostki wraz z druhami, w turnieju brali udział i wspomogli naszą drużynę członkowie MDP. Na zakończenie oprócz pucharów wszystkie drużyny zostały nagrodzone symbolicznymi podarunkami. Takie spotkanie strażaków – ochotników tych starszych jak również najmłodszych z MDP przyczynia się do niewątpliwie bliższego, wzajemnego poznania się, a jednocześnie zwiększają integrację całej społeczności braci strażackiej.

Turniej 3 Turniej 4

Turniej 5 Turniej 6