22 marca o godzinie 17:00 w Czermneńskiej świątyni Drogę Krzyżową poprowadzili druhny, druhowie oraz MDP z naszej jednostki.

Tradycyjnie jak co roku, Strażacy włączyli się w oprawę nabożeństwa, niosąc krzyż i pochodnie. Mieliśmy swe rozważania do każdej stacji, które odczytali wybrani przedstawiciele.