W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie, zakończyło się szkolenie (KDR) Kierującego Działaniami Ratowniczymi. Skierowane dla strażaków OSP z terenu powiatu.

17 marca w JRG nr 1 w Tarnowie odbył się egzamin. Do którego przystąpili i ukończyli z wynikiem pozytywnym trzech strażaków z naszej jednostki. Zdobywając tym samym uprawnienia Dowódcy.

Natomiast 16 marca w Posterunku czasowym JRG 2 w Siedliskach, druh naszej jednostki uczestniczył w szkoleniu (LPR) współdziałanie z Lotniczym Pogotowiem Ratowniczym.

Strażakom z nowymi uprawnieniami gratulujemy!