Osp 004 Osp 003

Po wielu staraniach doczekaliśmy się napisu na budynku Strażnicy. Od dnia 24.02.2015 widnieje on na remizie wraz z logiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.