Strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych w Czermnej, Ołpin, oraz Swoszowej otrzymali nowe zestawy umundurowania bojowego. Umundurowanie zakupiono w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, przy wsparciu budżetu urzędu Gminy Szerzyny.

W piątek 12 sierpnia 2016 roku, w budynku Urzędu Gminy uniformy zostały przekazane z rąk Wójta Gminy Szerzyny Grzegorza Gotfryda z asystą Komendanta Gminnego Grzegorza Niziołka na ręce włodarzy naszej jednostki, Prezesa Piotra Górskiego oraz Naczelnika Kazimierza Mazura.

Do naszej jednostki trafiło 4 kompletne zestawy ubioru specjalnego, obejmujące również hełmy buty oraz rękawice. Nowy asortyment na pewno podniesie bezpieczeństwo strażaków, wzbogacając stan zaplecza oraz jest niezbędnym podczas pożarów czy też powodzi.

Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę Wójta Gminy Szerzyny, bez którego wsparcia i pomocy nie było by możliwe pozyskanie tej dotacji.

Umundurowanie 1 Umundurowanie