Kolejne spotkanie MDP

Po raz kolejny zorganizowaliśmy spotkanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w naszej jednostce. Na początku młodzież złożyła oświadczenia dotyczące wstąpienia w szeregi MDP. W wyniku głosowaniu wspólnie wybraliśmy Radę Drużyny, która będzie spełniała rolę samorządu młodzieżowego. Następnie druh Dominik Kubacki przygotował i przedstawił prezentację dotyczącą początków i historii powstania OSP Czermna. Dzięki tej prezentacji został także pokazany i opisany sprzęt oraz wyposażenie samochodu bojowego. Młodzi członkowie zostali zapoznani z programem i obowiązkami jakie będą do nich należeć.  MDP

Pożar budynku gospodarczego w Czermnej

W niedzielę 8 marca o 13:36 dostaliśmy zgłoszenie od PSP Tarnów o pożarze budynku gospodarczego w naszej miejscowości. Gdy dojechaliśmy na miejsce, pożarem objęte było wnętrze i dach murowanego budynku oraz stojący przylegle z drewnianej konstrukcji wiata i garaż. Nasze działania polegały na podaniu dwóch prądów wody, jeden w kierunku zabudowań, natomiast drugi w stronę stojącego naprzeciw domu, gdyż był w bliskim odstępie. Po dojechaniu kolejnych jednostek została rozwinięta trzecia linia gaśnicza. Po ugaszeniu pożaru przystąpiono do rozbiórki spalonej konstrukcji dachu oraz wyniesieniu i przelewaniu wodą pozostałości budynku. Spaleniu uległ dach murowanego budynku jak i nadpalona całość konstrukcji drewnianej wiaty. Ogień dosięgnął znajdujące się w środku maszyny, ciągnik rolniczy i inne narzędzia gospodarcze. Natomiast w domu mieszkalnym nadpalił się panel podbitkowy jak i okna od strony pożaru.

W Pożarze uczestniczyło 6 jednostek straży tj
– OSP Czermna,
– OSP Szerzyny 2 zastępy,
– OSP Ołpiny,
– OSP Żurowa,
– PSP Tarnów Błonie filia Siedliska.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Czermnej

Wszyscy teraz stawiają na młodych, z tego też względu w naszej jednostce odbyło się pierwsze spotkanie z młodymi osobami, które wyraziły chęć przystąpienia do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Zebranie odbyło się 1.03 2014, niedziela o godzinie 16:30 w Remizie OSP. Młodzież spotkała się z Zarządem oraz druhami, mieliśmy zaszczyt gościć członka PSP z Gorlic, sekcyjnego Konrada Burekowskiego. Pan Konrad powiedział kilka słów zachęcających młodzież do straży, jak również wyraził chęć współpracy. Spotkanie miało charakter organizacyjny. Poprowadził je druh Piotr Górski, przedstawił plan działań oraz wyznaczyliśmy terminy spotkań. Druhowie wyrazili chęć pracy z młodzieżą, miejmy nadzieję że nie poprzestaniemy na rozmowach i będziemy realizować wspólnie swoje cele.

Czyszczenie dachu budynku

Dnia 21 lutego o godzinie 15 zebraliśmy się do zgłoszonego wcześniej zagrożenia, wynikającego z zalegających konarów na dachu budynku Domu Nauczyciela w Czermnej. Konary nie tylko zagrażały spadnięciem jak i również uniemożliwiły właściwą drożność rynien i rur spustowych. Nasze działania polegały na usunięciu zgromadzonych zanieczyszczeń, oczyszczeniu rynien i dachu.