W piątek 19 maja młodzi strażacy ćwiczyli udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, podczas zdarzeń drogowych.

Szkolenie rozpoczęło się od krótkiego wstępu teoretycznego, następnie odbyły się zajęcia praktyczne z wykorzystaniem torby, deski ortopedycznej oraz narzędzia ratowniczego „hooligan”

W rolę instruktorów wcielił się strażak naszej jednostki, druh Patryk Rypel.

Zajęcia MDP 1 Zajęcia MDP 2 Zajęcia MDP 3