W sobotę 17 stycznia o godzinie 11 na hali sportowej w Czermnej, odbył się halowy turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Szerzyny. Druhowie z naszej jednostki brali czynny udział przy zabezpieczaniu parkingów, oraz czuwali nad przebiegiem całości turnieju.