W sobotę 12 czerwca 2021 roku w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Czermnej odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków OSP Czermna. Do strażnicy przybyły druhny, druhowie, druhowie wspierający oraz zaproszeni goście. Ze względu na obostrzenia w zebraniu mogły uczestniczyć osoby które ukończyły 16 lat.

Po przedstawieniu sprawozdań z działalności OSP i MDP, finansowego jednostki oraz Komisji Rewizyjnej jednogłośnie przyznano Zarządowi Absolutorium. Dokonano również ogólnego podsumowania działalności OSP w ostatnich 5-ciu latach mijającej kadencji.

Następnym punktem był wybór nowego Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Czermnej na lata 2021-2026. 

Zarząd będzie działał w następującym składzie:

  1. Piotr Górski – Prezes
  2. Kazimierz Mazur – Naczelnik
  3.  Robert Rąpała – Wiceprezes
  4.  Piotr Świędrych – Zastępca Naczelnika
  5.  Mirosław Nawracaj – Skarbnik
  6. Jakub Rutana- Sekretarz
  7.  Michał Świędrych – Gospodarz

Komisja Rewizyjna OSP Czermna:

  1.  Krzysztof Świędrych– Przewodniczący
  2.  Andrzej Lipka – Sekretarz
  3.  Dominik Kubacki– Członek

200212667_310060490613053_7256419349622937769_n 131302955_189395116520632_4195002312810501519_n 199709809_299638515174898_6737086180671464746_n 199515872_196899178975181_7376740102966986540_n 199951065_240098307483602_4411722130172444220_n