W dniu dzisiejszym 1 lipca, rozpoczął się Wielki Odpust Tuchowski. Do Sanktuarium w pierwszy dzień pielgrzymują  strażacy z całego regionu, wśród nich znalazły się druhny i druhowie na czele z pocztem sztandarowym naszej jednostki.

Coroczny wyjazd na Odpust do Tuchowa zapisuje się już na stałe w kartach historii naszej OSP.

60de17f6eb5f0_o 206908898_332569855132227_1222033715492167501_n