W środę 15-07-2015 w remizie OSP odbyło się szkolenie członków młodzieżowej drużyny pożarniczej naszej jednostki, z zakresu podstawowych czynności ratunkowych.

Podczas prezentacji ratownik Dawid Makowicz omawiał szczegółowo czynności, które są niezbędne przy wykonywaniu pierwszej pomocy przedmedycznej.  Młodzież została zapoznana z procedurami jakie ich obowiązują podczas wzywania pogotowia ratunkowego. Następnie ratownik zademonstrował i omówił jak prawidłowo wykonywać resuscytacje krążeniowo-oddechową u dorosłych i dzieci, oraz jak należy układać poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej. Zostało także omówione i zaprezentowane postępowanie w razie zadławienia.

Kolejnym etapem szkolenia było podzielenie młodzieży na grupy w wyznaczone miejsca z fantomami edukacyjnymi i ćwiczenia pod okiem ratownika. Dzięki takim ćwiczeniom młodzież wzbogaca się o kolejną niezbędną w życiu wiedzę.

STRAŻ 4STRAŻ 5STRAŻ 3

STRAŻ 2STRAŻ 1