W niedzielę 17.04.2016 odbyła się pielgrzymka strażaków, powiatu tarnowskiego oraz mieleckiego do Częstochowy.

Dlatego zorganizowany został wspólny wyjazd strażaków z Gminy Szerzyny, w którym wzięła udział grupa około 70 osób. Naszą jednostkę reprezentowali druhowie, poczet sztandarowy oraz członkowie młodzieżowej drużyny pożarniczej.

Strażacy uczestniczyli we Mszy świętej odprawionej o godzinie 9:30 w bazylice jasnogórskiej. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił biskup Andrzej Jeż, diecezjalny biskup tarnowski.

Druhowie pielgrzymują by złożyć hołd Matce Bożej, podziękować za dotychczasową opiekę, jak również prosić o błogosławieństwo dla siebie i swoich rodzin. W niedziele przybyło około 2,5 tysiąca druhów, w tym 130 pocztów sztandarowych.

 

Częstochowa 1 Częstochowa 2