W tym roku w naszej jednostce w dniu 3 maja o godzinie 9:30 mszą świętą, rozpoczęliśmy obchody świętego Floriana patrona strażaków. Msza święta została odprawiona w intencji strażaków, ich rodzin oraz druhów którzy już odeszli na wieczną służbę.

Tego dnia prezes oraz naczelnik jednostki uroczyście wręczyli odznaki „za wysługę lat” 8 druhom, zaś 4 członków MDP otrzymało „Odznakę Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej”.

Popołudniu o godzinie 17:00 spotkaliśmy się w strażnicy przy wspólnym grillu. W luźnej atmosferze toczyły się rozmowy i wspomnienia druhów seniorów, strażaków ochotników oraz adeptów MDP.

Florian 2 Florian Florian