Wszyscy teraz stawiają na młodych, z tego też względu w naszej jednostce odbyło się pierwsze spotkanie z młodymi osobami, które wyraziły chęć przystąpienia do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Zebranie odbyło się 1.03 2014, niedziela o godzinie 16:30 w Remizie OSP. Młodzież spotkała się z Zarządem oraz druhami, mieliśmy zaszczyt gościć członka PSP z Gorlic, sekcyjnego Konrada Burekowskiego. Pan Konrad powiedział kilka słów zachęcających młodzież do straży, jak również wyraził chęć współpracy. Spotkanie miało charakter organizacyjny. Poprowadził je druh Piotr Górski, przedstawił plan działań oraz wyznaczyliśmy terminy spotkań. Druhowie wyrazili chęć pracy z młodzieżą, miejmy nadzieję że nie poprzestaniemy na rozmowach i będziemy realizować wspólnie swoje cele.