W dniach 11-13 września 2015 oraz 18-20 września 2015 odbył się kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Udział w nim wzięli reprezentację strażaków z poszczególnych jednostek OSP z terenu gminy, w tym także 4 ochotników z naszej jednostki.

Kurs odbywał się w strażnicy w Szerzynach i poprowadzili go ratownicy z Centrum Ratownictwa we Wrocławiu. Program szkolenia obejmował teorię, różnego rodzaju ćwiczenia ratownicze oraz nocne akcje ratunkowe w terenie.

Sześciodniowe szkolenie zakończył egzamin teoretyczno-praktyczny, każdy strażak otrzymał zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskał tytuł „Ratownika”