11 listopada 2015 roku przypadła 97 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległość. Gminne Obchody Święta Niepodległości rozpoczęła msza święta odprawiona w kościele parafialnym w Szerzynach.

Oprócz włodarzy gminy i zaproszonych gości mszę świętą uświetniła obecność pocztów sztandarowych jednostek OSP, oraz pocztów ze szkół z terenu gminy. Ponadto w obchodach uczestniczyli członkowie zastępów MDP z poszczególnych jednostek w tym także adepci z naszej strażnicy.

Po mszy świętej nastąpił przemarsz wszystkich zebranych pod przewodem orkiestry dętej OSP Szerzyny, pod pomnik upamiętniający poległych w latach 1939-1945. Tam nastąpiło odegranie hymnu państwowego i wciągnięcie flagi na maszt, następnie głos zabrał wójt gminy Grzegorz Gotfryd. Po przemówieniu zebrane delegacje różnych organizacji złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze przy pomniku.