Po raz kolejny zorganizowaliśmy spotkanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w naszej jednostce. Na początku młodzież złożyła oświadczenia dotyczące wstąpienia w szeregi MDP. W wyniku głosowaniu wspólnie wybraliśmy Radę Drużyny, która będzie spełniała rolę samorządu młodzieżowego. Następnie druh Dominik Kubacki przygotował i przedstawił prezentację dotyczącą początków i historii powstania OSP Czermna. Dzięki tej prezentacji został także pokazany i opisany sprzęt oraz wyposażenie samochodu bojowego. Młodzi członkowie zostali zapoznani z programem i obowiązkami jakie będą do nich należeć.  MDP