Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przyznał nagrodę dla OSP Czermna w wysokości 10000 zł.

W  ramach otrzymanej dotacji będziemy mogli wzbogacić się o nowy sprzęt  niezbędny do prowadzenia działań w terenie.

Dziękujemy prezesowi zarządu Kazimierzowi Koprowskiemu, za życzliwość i zrozumienie dla naszych potrzeb.

Serdeczne podziękowania dla Poseł na Sejm Anny Pieczarki wraz z asystentem Michałem Mitorajem, za nieocenione  zaangażowanie i pomoc w rozwój naszej jednostki.

113358