18 stycznia 2020 roku w remizie OSP Czermna odbyło się coroczne zebranie sprawozdawcze za rok 2019.

W zebraniu udział wzięli druhowie honorowi, wspierający, czynni, adepci MDP oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Szerzyny Grzegorz Gotfryd- Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Szerzynach- Stanisław Gotfryd. Członkowie Prezydium Rady Gminy Szerzyny: Mariusz Słota i Michał Mitoraj, Radni Rady Gminy: Paweł Juda i Kazimierz Poliwka, Sołtys sołectwa Czermna Agnieszka Rąpała- Pawluś, oraz Proboszcz parafii ks Stanisław Madeja.

Na początku zebrania odbyło się przyjęcie i ślubowanie nowego kandydata zasilającego szeregi OSP oraz 5 nowych członków, którzy wstąpili do MDP. Kolejnym punktem było wręczenie odznak  „Strażak Wzorowy” jak i  „Za Wysługę Lat” dla druhów oraz odznaka „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza”.

Podczas zebrania przedstawione zostały sprawozdania z roku ubiegłego, oraz plany i zamierzenia na rok 2020. Po złożeniu sprawozdań, członkowie OSP  jednogłośnie podjęli uchwałę w przedmiocie udzielenia Zarządowi OSP w Czermnej absolutorium za jego pracę w okresie sprawozdawczym.

83391457_622703604969265_3215368592602169344_n 81670679_786997945100295_6858748139587764224_n 83078740_866925410430925_8771617292078284800_n 83915085_595570751006713_8838529820238282752_n 82863749_179124269861856_7211576125246406656_n 83604364_639457473456979_3526213736798879744_n  82574367_581073435782472_4654265095839285248_n 82508534_2674572826145594_5605544560278110208_n 83021777_1105990863076825_2055332212676493312_n