9 lutego 2019 roku w remizie OSP Czermna odbyło się coroczne walne zebranie sprawozdawcze za rok 2018.

W zebraniu udział wzięli druhowie honorowi, druhowie czynni, adepci MDP oraz zaproszeni goście: Poseł na Sejm RP dr Michał Wojtkiewicz, Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Słota, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Michał Mitoraj, Radny Kazimierz Poliwka, Sołtys sołectwa Czermna Agnieszka Rąpała- Pawluś, Prezes zarządu gminnego OSP dh Stanisław Gotfryd, pracownik UG dh Alfred Furman, ks. Stanisław Madeja proboszcz parafii.

Na początku zebrania odbyło się przyjęcie i ślubowanie nowego kandydata chętnego wstąpienia w szeregi OSP oraz 12 nowych członków, którzy zasilili szeregi MDP. Następnie odbyło się wręczenie odznaczeń „za wysługę lat” dla druhów.

Podczas zebrania przedstawione zostały sprawozdania z roku ubiegłego oraz plany i zamierzenia na rok 2019. Po dyskusji druhowie udzielili zarządowi absolutorium za 2018 r.

Zarząd OSP Czermna pragnie podziękować wszystkim za przybycie – Panu Posłowi, zaproszonym gościom oraz całej społeczności OSP Czermna.

Zebranie Walne 1 Zebranie Walne 2 Walne 3 Zebranie Walne 8 Zebranie Walne 6 Zebranie Walne 5 Zebranie Walne 7Zebranie Walne 4