W dniu 28 stycznia 2017 roku w strażnicy odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Czermnej podsumowujące rok 2016.

Gościnnie w zebraniu udział wzięli: wójt gminy Szerzyny dh Grzegorz Gotfryd, sołtys sołectwa Czermna Agnieszka Rąpała Pawluś, prezes zarządu gminnego dh Stanisław Gotfryd, komendant gminny dh Grzegorz Niziołek, proboszcz parafii ks Stanisław Madeja, oraz były wójt dh Stanisław Kmiecik.

Otwarcia zebrania i przywitania przybyłych uczestników dokonał Prezes OSP Czermna dh Piotr Górski. Następnie ślubowanie na sztandar złożyli nowo przyjęci druhowie: Piotr Walczyk oraz Stanisław Kubacki. Jak również zasiliła się nasz MDP w jej szeregi weszli: Izabela Pawluś, Katarzyna Szutkowska, Gabriela Pyra, Krzysztof Rypel oraz Dominik Paszyński.

Prezes jednostki z rąk Wójta Gminy Szerzyny został odznaczony odznaką „strażak wzorowy”.

Po tym przystąpiono do Walnego Zebrania, podczas którego m.in. Prezes odczytał  wydarzenia minionego roku, sprawozdania z działalności,  natomiast sekretarz z Komisji Rewizyjnej. Złożono sprawozdanie finansowe oraz projekt planu działalności  i planu finansowego na rok bieżący.

Wielokrotnie prezes oraz naczelnik jednostki dziękowali wszystkim druhom za zaangażowanie, poświęcenie wolnego czasu i sił dla naszej jednostki. Podziękowania skierowano dla wójta Grzegorza Gotfryda dzięki pomocy którego udało się zdobyć środki na remont pomieszczeń strażnicy, montaż nowych drzwi oraz bramy jak również instalację centralnego ogrzewania.

OSP Czermna w roku 2016 uczestniczyła w 29 wyjazdach, w tym:

 • w gaszeniu pożarów 2 razy,
 • likwidacji miejscowych zagrożeń 4 razy,
 • wyjazdy gospodarcze 6 razy,
 • wyjazdy na pogrzeby druhów na terenie gminy 8 razy,
 • zabezpieczenie porządku  5 razy,
 • zabezpieczanie Światowych Dni Młodzieży na terenie gminy Szerzyny 3 razy,
 • wyjazd trzech druhów na zabezpieczenie porządku na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa 1 raz,
 • zabezpieczenie porządku na Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Szerzynach 1 raz,
 • kontrola gotowości bojowej 1 raz.

W kursach szkoleniowych uczestniczyła następująca liczba strażaków:

 • Szkolenie z ratownictwa technicznego : 2 druhów.
 • Szkolenie Podstawowe I, II stopnia : 4 druhów .
 • Szkolenie Podstawowe uzupełniające II stopnia: 1 druh .
 • Przeprowadzono zbiórki szkoleniowe dla: 12 członków OSP i 9 członków MDP.

W roku sprawozdawczym nasza jednostka pozyskała następujący sprzęt i wyposażenie:

 • Torbę  medyczną R1 OSP-1szt,
 • Deska ortopedyczna- 1szt,
 • Szelki ratownicze+ lina 30m-1szt,
 • Kamizelki odblaskowe- 4szt,
 • Narzędzie ratownicze huligan -1szt,
 • narzędzia gospodarcze typu siekiera 2szt, widły 2szt, łopata szpadel 2szt, łopata piaskowa 2szt,
 • Ubranie typu NOMEX wraz z hełmem i  obuwiem  4szt,
 • Ubranie koszarowe – 2szt,
 • Mundur wyjściowy – 2szt,
 • Koszula biała – 4szt,
 • Czapka rogatywka – 2szt,
 • Koszula MDP oraz czapki – 3szt

16443628_973829976087927_1865111413_n16443208_973829892754602_1030725878_n16426506_973829986087926_1278298112_n 16441446_973829966087928_1407673033_n16426562_973829929421265_1303041757_n