W sobotę 16 stycznia 2016 roku w siedzibie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czermnej odbyło się walne zebranie sprawozdawczo- wyborcze. Do strażnicy przybyli: wójt gminy Szerzyny druh Grzegorz Gotfryd, radni gminni druhowie Piotr Górski oraz Władysław Biernacki, sołtys sołectwa Czermna Agnieszka Rąpała- Pawluś, gminny komendant druh Grzegorz Dłuski, gminny prezes druh Roman Augustyn, druhowie czynni jak i również honorowi, oraz najmłodsi członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Czermnej.

Podczas wystąpienia, prezes OSP Czermna przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki za rok 2015. Można wymienić następujące akcje w których jednostka uczestniczyła:

– 3 pożary,

– 2 wypadki drogowe,

-12 wyjazdów do miejscowych zagrożeń / usuwanie ich skutków.

Druhowie brali udział w ćwiczeniach, zawodach pożarniczych, szkoleniach. Zabezpieczali imprezy masowe w Czermnej, uczestniczyli w świętach kościelnych i państwowych na terenie gminy.

W czasie zebrania doszło do ślubowania na sztandar członków MDP, którzy już od niespełna roku działają w naszej jednostce. Zgłosiły się również osoby, które chcą zasilić szeregi straży, oni także złożyli ślubowanie na sztandar.

Został wybrany nowy zarząd jednostki w następującym składzie: 

Prezes: Piotr Górski
W-ce prezes: Robert Rąpała
Naczelnik: Kazimierz Mazur
Zastępca naczelnika: Krzysztof Świędrych
Skarbnik: Mirosław Nawracaj
Sekretarz: Jakub Rutana
Gospodarz: Agnieszka Rąpała- Pawluś
Komisja Rewizyjna:
– Wiesław Rąpała
– Henryk Mężyk
– Andrzej Lipka

Raz jeszcze składamy serdeczne podziękowania na ręce byłego prezesa druha Henryka Gotfryda oraz byłego naczelnika druha Bogusława Walczyka za całość pracy którą włożyli na rzecz naszej jednostki, przez okres w którym byli w zarządzie. Swoją służbą dla lokalnej społeczności poświęcili dużo swojego czasu, dając z siebie wszystko to co najlepsze, najcenniejsze i najpotrzebniejsze. Mamy nadzieję że będziecie nadal uczestniczyć w życiu Czermneńskiej straży.

Dziękujemy!!