Strażacy naszej jednostki podsumowali miniony rok podczas walnego zebrania sprawozdawczego.

Zebranie sprawozdawcze za 2023 rok odbyło się w sobotę (20.01), poza druhami z Czermnej udział w nim wzięli:

  • Wójt Gminy Szerzyny Grzegorz Gotfryd
  • Radni Rady Gminy Szerzyny: Michał Mitoraj, Kazimierz Poliwka, Paweł Juda.
  • Sołtys sołectwa Czermna: Agnieszka Rąpała-Pawluś.
  • Kustosz Sanktuarium w Czermnej ks. Stanisław Madeja.
  • Funkcjonariusz KM PSP Tarnów Karol Mikrut.
  • Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP Stanisław Gotfryd.
  • Zastępca Komendanta Gminnego Związku OSP RP Łukasz Studziński.

Odczytane zostały sprawozdania OSP z działalności, finansowe, komisji rewizyjnej oraz sprawozdanie z działalności MDP. Przedstawiony został plan działania jak i zamierzenia jednostki na rok bieżący. Jednogłośnie zostało udzielone absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.

W trakcie walnego zebrania ślubowanie złożyło czterech nowych kandydatów którzy zasilą szeregi naszej jednostki.