W minioną sobotę (21.01.2023) odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym podsumowano działalność OSP Czermna w roku 2022.

Na początku zebrania odbyło się ślubowanie 11- nowych adeptów, którzy zasilą szeregi naszej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Przedstawiono sprawozdania z działalności OSP i MDP, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej. Jednogłośnie udzielono absolutorium dla Zarządu OSP za okres sprawozdawczy. W dalszej części przedstawiono zamierzenia i plan działalności na rok bieżący 2023.

W imieniu zarządu Dziękujemy za osobiste zaangażowanie, poświęcony czas i współprace na rzecz rozwoju naszej jednostki, wszystkim druhnom i druhom OSP Czermna oraz Ludziom którzy pomagają spełniać zamierzone cele.

323195997_858159475477688_6640714509091959970_n (1) 325072153_2051988904995482_7819263417329100387_n 324159253_913416966512006_3339355969385172001_n 326562509_1249779402585955_4261725741776308653_n 325341268_559026122792840_1774545678003119230_n 324482338_2307984442713223_6897143857145870636_n 322596364_502215961820038_3519740233277535434_n 324158420_572987238023765_7381174347074919143_n (1)