W dniu 13 stycznia 2018 roku w remizie OSP Czermna odbyło się coroczne walne zebranie sprawozdawcze za rok 2017.

W zebraniu udział wzięli druhowie, MDP oraz zaproszeni goście: wójt gminy Szerzyny Grzegorz Gotfryd, sołtys sołectwa Czermna Agnieszka Rąpała-Pawluś, radny gminny Paweł Juda, ks. Stanisław Madeja proboszcz parafi, zastępca komendanta miejskiego PSP w Tarnowie bryg. Piotr Wójcik, prezes zarządu gminnego dh Stanisław Gotfryd, komendant gminny dh Grzegorz Niziołek.

Na początku zebrania odbyło się przyjęcie i ślubowanie nowych kandydatów chętnych wstąpienia w szeregi MDP i OSP. Następnie odbyło się wręcznie odznaczeń „za wysługę lat” dla druhów oraz odznaczeń „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza”.

Podczas zebrania przedstawione zostały sprawozdania z roku ubiegłego oraz zamierzeń na rok bieżący. Strażacy oraz zaproszeni goście wysłuchali sprawozdania z działalności, sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności ratowniczo-gaśniczej, sprawozdania komisji rewizyjnej oraz sprawozdanie z aktywności MDP. Na koniec po zaakceptowaniu i przyjęciu wszystkich sprawozdań członkowie stowarzyszenia jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium Zarządowi OSP.

Pragniemy serdecznie podziękować druhom i MDP przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czermnej,  za zaangażowanie i Wasz całoroczny trud włożony w prace i działania na rzecz naszej społeczności.  Zarząd OSP

IMG_1926 IMG_1924 IMG_1932 IMG_1913 IMG_1956