21 czerwca 2015 r. egzaminem zakończyło się „Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP”, realizowane w systemie weekendowym w Komendzie Powiatowej PSP w Tarnowie.  Druhowie na zajęcia dojeżdżali do Siedlisk JRG  (posterunku czasowego) gdzie mieli zajęcia teoretyczne jak i praktyczne.

Celem szkolenia było przygotowanie strażaków do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczo – gaśniczych, w tym do samodzielnego wykonywania złożonych czynności w ramach zastępu. Ponadto strażacy uczestniczący w szkoleniu przeszli testy w komorze dymnej znajdującej się w Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie.

 

Pięciu druhów z naszej jednostki zdobyło 1 i 2 stopień strażaka ratownika OSP. Ukończenie szkolenia jest niezbędnym warunkiem, aby strażak mógł uczestniczyć w działaniach ratowniczych.

STRAŻ