Strażacy po raz kolejny we wtorek (8.03.2016) zajęli się rozdawaniem jabłek dla mieszkańców naszej miejscowości. Natomiast tydzień później (15.03.2016) druhowie rozprowadzali marchew przy strażnicy.

Zarówno jabłka jak i marchew cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Nie odstraszały duże kolejki, gdyż każdy chciał otrzymać skrzynkę jabłek czy worek marchwi.

Marchew