W sobotę (11.03.2017) w godzinach popołudniowych, na prośbę dyrektor Zespołu Szkół w Czermnej oraz za zgodą wójta gminy Szerzyny udaliśmy się pod dom nauczyciela.

Nasze działania polegały na przycięciu konarów drzew oraz uporządkowaniu terenu. Rosnące drzewa zasłaniały gniazdo bocianie, co uniemożliwiło by powrót i funkcjonowanie ptactwa.

Wycinka 1 Wycinka drzew 2