W zeszłą sobotę 15 września 2016 roku o godz. 13:30 na stadionie sportowym w Skrzyszowie odbyły się Zawody Sportowo-Pożarnicze dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych  Powiatu Tarnowskiego. W zawodach wzięło udział 13 drużyn chłopięcych oraz 8 dziewczęcych.

W tym dwie drużyny zbierane z jednostek OSP reprezentujące Gminę Szerzyny. Reprezentację gminną zasilili również członkowie naszej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Startujące drużyny  na zakończenie otrzymały puchary, dyplomy oraz indywidualnie nagrody i upominki. Przy okazji zawodów młodzież miała możliwość wymiany doświadczeń, jak i budowania pozytywnych więzi ludzkich w sportowej rywalizacji.

Należy wspomnieć o druhach z OSP Ołpiny, którzy to zajęli się organizacją wspólnego przygotowania się naszej młodzieży. Zdjęcia druh Łukasz Wójcik, OSP Ołpiny

mdp-1 mdp-5