30 sierpnia o godz. 13:03 Wydział Operacyjny KM PSP w Tarnowie przeprowadził kontrolę gotowości bojowej w naszej jednostce.

Jej przedstawiciele sprawdzili w trybie alarmowym czas reakcji naszych druhów na włączenie syreny oraz wyjazd zastępu. Druhowie mieli za zadanie wykonać ćwiczenie praktyczne oraz test pisemny, zbadano wyposażenie sprzętu na samochodzie i jego stan. Skontrolowano stan osobowy oraz uprawnienia do działań ratowniczo-gaśniczych.

Ogólna ocena z kontroli —> 5(Bardzo Dobry).