W sobotę (4.08) swój jubileusz 90- lecie istnienia obchodziła zaprzyjaźniona OSP Pusta Wola. Na uroczystości obecna była również delegacja naszej jednostki na czele z pocztem sztandarowym.

Z okazji 90-rocznicy powstania Waszej jednostki, składamy całemu Zarządowi, wszystkim druhnom i druhom oraz MDP serdeczne gratulacje. Przede wszystkim za długoletnią owocną współpracę i zaangażowanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz ciągły rozwój  jednostki przez te wszystkie lata istnienia.

Życzymy abyście zapisywali kolejne piękne karty historii Waszej OSP Pusta Wola!

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie, iż mogliśmy wspólnie z wami świętować.

38438017_1912135685492524_7414865805063487488_n 38458571_1912135922159167_7964453896183611392_n 38612174_1815005821887206_6108878615284285440_n 38487561_1916922038358018_5402664787844792320_n