Kilka dni po regionalnym spotkaniu strażaków w Tarnowie, przyszła kolej na II gminny wigilijny opłatek strażacki.  Który odbył się w środę, 23 grudnia 2015 roku w remizie OSP Żurowa.

Oprócz zaproszonych gości przybyli druhowie ze wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z tereny gminy Szerzyny, oraz adepci Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Były przemowy, wspólne kolędowanie bożonarodzeniowe, składanie sobie wzajemnie życzeń, po czym wszyscy przystąpili do wigilijnego poczęstunku.

Wigilia 2  Wigilia 1

Wigilia 5 Wigilia 4

Foto. Jakub Rutana (rutanajakub.pl)