W dniu 16 września 2017 roku w Szerzynach odbyły się ćwiczenia wszystkich zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Szerzyny, przy współudziale jednostek OSP Święcany i OSP Jabłonica z sąsiedniej Gminy Skołyszyn.

Zastępy do działań zadysponowane zostały przez  SK KM PSP  Tarnów, oraz  SK KP PSP  Jasło poprzez system selektywnego uruchomienia syren elektrycznych.

Tematem ćwiczeń były: zasady współdziałania jednostek OSP, prowadzenie działań ratowniczo gaśniczych podczas gaszenia pożarów wewnętrznych, działania podczas wypadków drogowych czy zdarzeń losowych, udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, zaopatrywanie i dostarczanie wody, jak również organizacji łączności radiowej.

Na zakończenie nadzorujący przebieg ćwiczeń ocenili poprawność wykonywanych działań, jak i podsumowali przebieg całości. Wypowiedzieli się na temat możliwości operacyjno – technicznych sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej funkcjonujących na terenie Gminy.