W sobotę 16-tego maja odbyły się gminne ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze w Czermnej. Na godzinę 15 w naszej miejscowości zebrały się wszystkie zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy oraz jeden zastęp JRG Tarnów posterunek Siedliska, który koordynował i nadzorował nasze działania. Tematem ćwiczeń był pozorowany pożar hali sportowej przy Zespole Szkół w Czermnej wraz z elementem doskonalenia umiejętności udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej osobom znajdującym się w środku.

Głównym celem takich ćwiczeń jest sprawdzenie sprawności i poprawności podjętych działań ratowniczo – gaśniczych przez zastępy uczestniczące, jak również gotowości bojowej OSP oraz poziomu wyszkolenia. Dzięki takim ćwiczeniom poznajemy się lepiej z druhami ze sąsiednich miejscowości, to też  w czasie prawdziwej akcji nasza współpraca będzie korzystniejsza.

Końcowego podsumowania i oceny przebiegu ćwiczeń dokonali przedstawiciele PSP z Siedlisk. Była krytyka jak również i pochwały. Działania nasze obserwował Wójt Gminy Szerzyny druh Grzegorz Gotfryd. Dziękujemy druhowi Jakubowi Rutanie za udostępnienie zdjęć

OSP 2OSP 4OSPOSP 3