Zarząd Powiatu Tarnowskiego w bieżącym roku wsparł finansowo jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, celem zakupu sprzętu i podnoszenia gotowości bojowej.

W związku z powyższym nasza jednostka po raz kolejny znalazła się w gronie tych OSP, otrzymując dofinansowanie w kwocie 8000 zł.

Dziękujemy Zarządowi Starostwa na czele ze Starostom Romanem Łucarzem, za przychylność i pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku. Wyrazy uznania dla Radnego Powiatu Tomasza Pilcha, za okazane wsparcie i ciągle dobrą wolę dla naszej OSP.

tarnow-starostwo-powiatowe